Юристер, Кытай. Бардык кытай адвокаттар онлайн.


Эсебинен Өндүрүп Алуу Дебитордук Карызды Бухгалтердик Өткөрүүлөрү - Кош Бухгалтерия


Кредитордук карыз-бул суммадан тиешелүү бизнес-кардарлардын сатуу үчүн кредиттик каптама аларга эсебине Бул акчалар бөлүнүп эсебинен жана кардардын эсебиндеги студия Отчеттук уравнениеактивдер менен пассивдер өздүк капитал дегенди түшүндүрөт жыйынды активдери бизнести дайыма барабар милдеттенмелердин жалпы суммасына бизнес-бул актуалдуу ар кандай убакта колдонулат карата ар бир бүтүм. Бул үчүн бүтүмдүн уравнения бухгалтердик эсепке алуу показана төмөнкү таблицада Бул учурда бир акча активдин көбөйөт алууда акча каражаттарынын бизнес. жана башка активдерди (дебитордук карызды) азаят. анткени эсеп ээ уруксат акы төлөөгө эсеп.